2010
В И Щ А

О С В І Т А

Маца Кімослав Олексійович


Народився 20 січня 1935 року в с. Новий Тагамлик Машівського району Полтавської області.

У 1958 році закінчив Харківський державний університет за спеціальністю фізична географія.

Розпочав трудову діяльність в 1958 році, з 1958 по 1969 рік працював учителем географії середніх шкіл у Волинській області та у м. Полтава. З 1969 року працює в Полтавському університеті споживчої кооперації України: спочатку старшим викла­дачем, доцентом, у 1987-1993 роках завідуючий кафедрою загальноекономічних дисци­плін, з 1994 року доцент кафедри загальноекономічних дисциплін.

Кандидат філософських наук (1985), доцент (1989). Одноосібно розробив і на висо­кому науково-методичному рівні викладає навчальні курси: «Охорона природи та раціо­нальне природокористування», «Основи загальної та соціальної екології», «Екологія», «Соціальна екологія», «Розміщення продуктивних сил», «Основи теорії систем».

К.О. Маца поєднує педагогічну і наукову діяльність, є автором посібника для вчителів шкіл «Задачі і вправи з географії», брав участь у підготовці енциклопедичних видань «Полтавщина. Енциклопедичний довідник», «Географічна енциклопедія України» (І - ІІІ томи). Проводить наукові дослідження за проблематикою: філософські проблеми природознавства, філософські проблеми географії, соціальна екологія, екологія особистості, теорія систем, синергетика.

Автор понад 96 опублікованих наукових і навчально-методичних праць, зокрема:

  • «Культура ландшафту як показник культури суспільного виробництва (в порядку поста­новки проблеми)» (1998);
  • «Полтавська область: природа, населення, господарство. Географічний та історико-економічний нарис», у співавторстві (1998);
  • «Принцип всеєдності в системі наукових теорій сучасного природознавства» (2001);
  • «Глобалізація як історичний і соціальний феномен» ( 2004);
  • «Системна упорядкованість оточуючого світу як передумова його організації» (2005).