2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Кочеров Віталій Павлович


Народився 31 травня 1947 року в с. Олешів Тлумацького району Івано-Франківської області.

Випускник історико-педагогічного факультету Івано-Франківського державного педагогічного ін­ституту ім. В. Стефаника (1976). Учень слюсаря, слюсар 63-го котельно-зварювального заводу м. Івано-Франківськ, підземний дорожник шахти «Україна» (1966). Електромон­тер 3-го розряду в Івано-Франківському відділенні «Львівенерго» (1968-1971).

З 1976 по 1989 рік організатор позакласної позашкільної виховної роботи, учитель історії і суспільствознавства Бортниківської, а пізніше Петрівської середніх шкіл Тлумацького району Івано-Франківської області.

Директор Кутищанської восьмирічної школи (з 1990 року - середньої загальноосвіт­ньої школи).

В.П. Кочеров доклав багато зусиль для формування цілісної системи розвитку твор­чої особистості школяра, впровадження поглибленого вивчення предметів естетич­ного циклу, запровадження хореографії як навчального предмета. Роботи вихован­ців - вишивки, аплікації, малюнки - відзначено нагородами районних, обласних та республіканських конкурсів, а танцювальний колектив «Дністрова хвиля» став лауреа­том конкурсу «Пісенні медобори» (2006).

З 1995 року спільно з науковими працівниками Івано-Франківського ОІППО в школі створено умови для навчання, виховання і вільного розвитку особистості, її обдарова­ності починаючи з чотирирічного віку (додатково відкрито два класи: учнів чотири- та п'ятирічного віку).

Відмінник освіти України. Заслужений вчитель України (1996). Спеціаліст вищої ка­тегорії. Учитель-методист. Лауреат обласної педагогічної премії ім. М. Стельмаховича.

Автор низки друкованих праць, зокрема:

  • «Нема перспективи ? Є!» (1995);
  • «Материнська школа: від експерименту до практики» (2000);
  • «Розвиток творчої особистості учня в умовах навчання з раннього віку» (2005).