2010
В И Щ А

О С В І Т А

Петренко Світлана Михайлівна


Народилася 11 жовтня 1950 року в м. Карлівка Полтавської області.

У 1974 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка за спеці­альністю історія.

Розпочала трудову діяльність вчителем середньої школи м. Карлівка Полтавської області. З 1979 року працювала в Полтавському кооперативному інституті на посаді асис­тента, з 1984 по 1987 рік навчалася в аспірантурі Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Після захисту кандидатської дисертації працювала старшим викла­дачем, доцентом, з 1990 року очолювала кафедру історії та кооперативного руху, з 2004 по 2007 рік — кафедру культурології та історії, з вересня 2007 року працює на посаді професора кафедри культурології та історії Полтавського університету споживчої кооперації України.

Кандидат історичних наук, доцент.

С.М. Петренко зробила вагомий внесок у вдосконалення змісту і методів викладання історії України. Її лекції та семінарські заняття відзначаються творчим пошуком, педа­гогічною майстерністю, використанням інноваційних технологій навчання. Педагог активно впроваджує в навчальний процес ефективні форми навчання: конференції, диспути, мозкові атаки, круглі столи, історичні читання.

С.М. Петренко понад 10 років очолювала Раду з гуманітарної освіти університету, впроваджуючи концепцію гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу. Викладає новий спецкурс «Вища освіта України і Болонський процес».

Відмінник освіти України (1998). Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (1993), Полтавської обласної ради (2003), Правління Укооп­спілки та ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України (2005).

Автор понад 150 наукових і науково-методичних праць, зокрема:

  • «Археографічна спадщина Миколи Костомарова», монографія (2000);
  • «Україна в період Другої світової війни (1939-1945 рр.)» (2004);
  • «Путівник по історичних місцях Полтави», у співавторстві (2005);
  • «Вища освіта України і Болонський процес», навчальний посібник, у співавторстві (2005).