2010
П Р О Ф Е С І Й Н О - Т Е Х Н І Ч Н А

О С В І Т А

Тишковський Тадеуш Лаврентійович


Народився 5 травня 1943 року в с. Костянтинівна Липовецького району Вінницької області. Випускник Козятинського залізничного училища № 2 (1961), І-го Харківського індустріально-педа­гогічного технікуму (1971), Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я.О. Галана (1981). Працював муляром у Козятинському «Учдорбудтресті» (1961­1963); майстром виробничого навчання в Козятинському МПТУ № 3 (1968-1972); май­стром виробничого навчання, викладачем спеціальних дисциплін у Волочиському МПТУ № 5 (1972-1977); майстром виробничого навчання, старшим майстром, заступником директора з навчально-виховної роботи у Вінницькому МСПТУ № 7 (1977-1987). З 1987 ро­ку директор ПТУ № 3 (нині - Центр професійно-технічної освіти № 1) м. Вінниця. Спеціаліст вищої категорії.

Т.Л. Тишковський - здібний організатор, який завдяки об'єднанню найбільш ініціа­тивних працівників досяг належного рівня навчання й виховання молоді навчального закладу. За його керівництва введено нові перспективні професії, створено й обладна­но нові навчальні кабінети та майстерні, 2 комп'ютерних класи, переобладнано гур­тожитки. Вихованці навчального закладу - неодноразові переможці спартакіад серед ПТНЗ Вінницької області, призери конкурсів професійної майстерності та предмет­них олімпіад.

Директор впроваджує в навчально-виховний процес передовий педагогічний досвід. Як педагог веде індивідуальну роботу з молоддю, сприяє створенню умов для формуван­ня всебічно розвинутих особистостей. Пропагує в засобах масової інформації систему профосвіти.

Відмінник освіти України. Заслужений працівник освіти України (2007). Нагородже­ний Почесною грамотою Верховної Ради України, неодноразово заохочувався Мініс­терством освіти і науки України, обласними та місцевими органами влади.