2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Ковінський Віктор Васильович


Народився 6 серпня 1941 року в м. Сімферополь. Закінчив Кримський педагогічний інститут ім. М.В. Фрунзе (1969). Завідуючий відділом Кримської республі­канської станції юних туристів (1964-1969). Натхнен­ник і організатор нового для того часу виду спорту - спортивного орієнтування. З 1975 року завідуючий відділом, директор обласного Палацу піонерів і школярів, після реорганіза­ції (2006) директор Кримського республіканського позашкільного навчального закладу «Центр дитячої і юнацької творчості».

Під керівництвом В.В. Ковінського було відновлено будівлю Центру дитячої і юнацької творчості, переглянуто принципи виховної роботи, проведено модульну реорганізацію, удосконалено матеріально-технічну базу, створено умови для втілення системного підходу до інтелектуально-художнього розвитку особистості. Понад 20 рес­публіканських конкурсних програм художньо-естетичного, спортивного й соціально-реабілітаційного напрямку, відкриття постійно діючого виставкового залу й дитячої картинної галереї, робота дитячої філармонії, співпраця з Кримською малою академією мистецтв і народних промислів стали результатом кропіткої праці на шляху реалізації інноваційних педагогічних технологій.

Заслужений працівник освіти України (2000). Нагороджений Почесними грамотами, дипломами: Президії Верховної Ради АР Крим, Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти і науки АР Крим, Міжнародного академічного рейтингу популяр­ності «Золота фортуна», Всеукраїнського центру позашкільної роботи. Має Подяку Го­лови Верховної Ради АР Крим.