2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Кангієв Мемет Шевкетович


Народився 13 травня 1956 року в м. Самарканд Узбецької РСР

Випускник Самаркандського державного уні­верситету (1978). Учитель фізики й математики се­редньої школи № 16 м. Самарканд; асистент кафедри фізики Самаркандського філіалу Ташкентського політехнічного інституту (1977-1992). З 1993 року директор Республі­канського навчального закладу «Кримська гімназія-інтернат для обдарованих дітей Мі­ністерства освіти і науки АР Крим».

Автор навчальних програм: «Розвиток здібностей обдарованих дітей в умовах збага­чувального середовища гімназії-інтернату» і «Розвиток креативності учнів», що затвер­джені Кримським інститутом післядипломної педагогічної освіти (2003).

З 2007 року керівник науково-дослідної та експериментальної роботи з теми «Гімназія-інтернат як центр виховання цілісно обдарованої особистості в полікультурному середовищі Криму». Поєднує науково-дослідну працю з педагогічною діяльністю в Малій академії наук АР Крим «Шукач».

Результати науково-дослідних робіт учнів Кримської гімназії-інтернату для обдаро­ваних дітей під керівництвом М.Ш. Кангієва були оголошені на спеціальних секціях молодих учених Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 1999, 2002) і на IV Міжнародному симпозіумі «Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі» (секція «Проблеми формування, розвитку та збереження інтелектуального потенціалу України. Вивчення й узагальнення багаторічного прак­тичного досвіду підготовки обдарованої молоді в Кримській республіканській гімназії-інтернаті як приклад формування державної еліти суспільства», м. Тернопіль - Крим, 2003).

Автор понад 40 наукових робіт і методичних посібників.

Заслужений вчитель України (2006).