2010
В И Щ А

О С В І Т А

Ясов Віталій Георгійович


Народився 21 грудня 1926 року в м. Шуя Івановської області.

Закінчив з відзнакою Московський нафтовий інсти­тут ім. І.М. Губкіна і одержав кваліфікацію гірничого інженера. Після закінчення інституту був направлений в аспірантуру. У 1955 році захис­тив дисертацію і отримав вчений ступінь кандидата технічних наук.

Працював у Московському нафтовому інституті ім. І.М. Губкіна, з 1953 року в спеці­альному конструкторському бюро № 2 Міннафтопрому (м. Москва), у відділі турбінного буріння (ВНІІбурнафта) старшим інженером, старшим науковим працівником. Викла­дач кафедри буріння нафтових і газових свердловин Уфимського нафтового інституту.

З 1956 року доцент, професор кафедри розвідки родовищ корисних копалин Дні­пропетровського гірничого інституту. З 1974 року працює завідуючим, професором кафедри буріння нафтових і газових свердловин Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Доктор технічних наук, професор (1971).

Опублікував понад 250 наукових робіт, має 70 авторських свідоцтв на винаходи і па­тенти, автор 8 монографій, довідників та навчальних посібників.

Перші наукові статті були опубліковані в 1956-1957 роках у журналах «Нефтяное хозяйство» та ін. В.Г. Ясов створив наукову школу «Ускладнення при бурінні свердловин на нафту та газ». Його наукові роботи відомі не тільки в Україні, а й за кордоном.

Заслужений працівник народної освіти України (1992). Заслужений працівник Укргазпрому. Почесний працівник Укргазвидобування.