2010
В И Щ А

О С В І Т А

Буган Юрій Васильович


Народився 8 серпня 1944 року в с. Яворник Саноцького району Жешевської області (Польща).

Закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (1970).

У 1961-1962 роках лаборант у Заліщицькій школі, з 1970 по 1973 рік учитель фізики Тернопільської середньої школи № 14, упродовж 1973-1974 років виконуючий обов'язки заступника директора Тернопільської школи № 6, протягом 1974-1985 років директор Тернопільської середньої школи № 12. З 1985 року очолює Тернопільській обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів (з 1995 року Тернопільській обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (ТОКІППО)).

Ю.В. Буган — досвідчений керівник, висококваліфікований педагог. Займається науково-методичною та дослідницько-експериментальною діяльністю з питань удоско­налення змісту організаційних форм і методів післядипломної освіти педагогічних працівників, завідує кафедрою методики викладання навчальних дисциплін та гумані­тарної освіти.

Учасник розробки регіонального компоненту змісту освіти, організатор відкриття експериментальних педагогічних майданчиків, апробації нових підручників. Учасник міжнародних, Всеукраїнських і регіональних наукових і науково-методичних конфе­ренцій, семінарів.

Доцент (1997). Відмінник освіти України. Заслужений працівник освіти України (2003). Нагороджений численними Грамотами Міністерства освіти і науки України.

Автор (співавтор, упорядник) низки науково-методичних, інформаційно-довідкових і навчальних праць з проблем освіти, зокрема:

  • «Порадник методисту з питань виховної роботи», у співавторстві (1997);
  • «Післядипломна освіта: вчора, сьогодні, завтра» (1997);
  • «Словник психолого-педагогічних термінів і понять (на допомогу працівнику сільської школи)», у співавторстві (2001);
  • «Атестація педагогічних працівників», у співавторстві (2007).