2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Максименко Людмила Михайлівна


Народилася 5 грудня 1948 року в м. Бурно-Октябрське Джамбульської області Казахської РСР. Закінчила училище легкої промисловості у м. Джамбул та курси закрійника легкого жіночого одягу (1966), факультет трудового навчання Полтавського державного педагогічного інсти­туту ім. В.Г. Короленка (1991) за спеціальністю вчитель трудового навчання середньої школи.

Працювала вишивальницею, закрійником в ательє вищого розряду. З 1985 року вчитель трудового навчання Полтавської гімназії № 30.

Член дослідницької групи обласного інституту післядипломної освіти з проблеми «Проектування як метод пізнання в освітній галузі "Технологія"». Працює за експе­риментальною програмою кафедри теорії та методики трудового та професійного навчання ПДПУ «Системно-цільовий підхід до розвитку творчих здібностей особис­тості та свідомого вибору професії в класах технологічного профілю». Учасник бага­тьох всеукраїнських та обласних конференцій з питань трудового навчання.

25 учнів Л.М. Максименко — переможці міських та обласних олімпіад з трудового навчання, 10 учнів посіли призові місця на Всеукраїнських олімпіадах, 5 — призери міського та обласних конкурсів МАН.

Л.М. Максименко — керівник шкільного театру мод. Щорічно її випускники всту­пають до ПДПУ, обираючи професію свого вчителя.

Учитель вищої категорії. Учитель-методист. Заслужений вчитель України (2001). Переможець міського, обласного (1995) та учасник (1996) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» .

Автор низки друкованих праць, зокрема:

  • «Основи технічного моделювання. Моделювання ліфів» (2000);
  • «Креслення з'єднань деталей. Складальні креслення» (2004);
  • «Розробка творчого проекту виготовлення комплекту фартуха і косинки» (2005).