2010
В И Щ А

О С В І Т А

Пушкаренко Павло Іванович


Народився 6 липня 1935 року в с. Пінянка Краснопільського району Сумської області.

Закінчив Харківський ордена Трудового Чер­воного прапора сільськогосподарський інститут

ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю агрономія (1963), Вищу партійну школу при ЦК КП України (1965).

Свою трудову діяльність П.І. Пушкаренко розпочав агрономом Пселецької машинно-тракторної станції Кривцовського району Курської області. Після закінчення аспіран­тури працював старшим викладачем, доцентом, викладав курси політичної економії, економічної теорії в Сумському державному університеті, Сумському сільськогосподар­ському інституті, Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка. Створив перші в області кафедри політекономії Університету марксизму-ленінізму (1968-1978) та Сумського сільськогосподарського інституту (1980).

З 2001 року доцент, професор кафедри соціально-економічних дисциплін Сумського філіалу Харківського національного університету внутрішніх справ.

Велику увагу П.І. Пушкаренко приділяє науково-дослідній і методичній роботі. Педагогом розроблено й апробовано типові програми з сучасних курсів теоретичної економіки, тренінг-курс «Основи макроекономіки: політекономічний аспект» (2004), створено спеціалізований навчальний кабінет економіки.

Кандидат економічних наук (1967), доцент кафедри марксизму-ленінізму з курсу політекономії (1970), доктор філософії в галузі політичної економії (2007). Заслужений працівник освіти України (2005).

Автор (співавтор) 102 наукових праць з економічної теорії, соціально-економічних проблем розвитку села, наукового забезпечення навчального процесу, 6 монографій і книг, 21 навчально-методичного посібника, 9 брошур, 44 статей у фахових журналах, зокрема:

  • «Економічна теорія як наука», навчальний посібник (1994);
  • «Політична економія», у 3 частинах (1999-2000);
  • «Теоретичні основи сучасної макроекономіки» (2007).