2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Вовк Лідія Іванівна


Народилася 17 вересня 1952 року в с. Нестерівка Маньківського району Черкаської області. У 1978 році закінчила Кременецьке педагогічне учи­лище ім. Т.Г. Шевченка, у 2002 році — Прикарпат­ський ДПУ ім. В. Стефаника за спеціальністю дошкільне виховання, викладач дошкіль­ної педагогіки і психології.

Свою трудову діяльність розпочала вихователем Осівецького дитячого садка в 1976 році. З 1979 року працювала завідуючою Передмістянського дитячого садка, з 1985 року займає посаду завідуючої Бучацького дошкільного навчального закладу ясла-садка «Сонечко» Тернопільської області.

Л.І. Вовк — здібний, вимогливий педагог, сумлінний організатор дошкільного виховання, який сприяє розвитку творчості кожного вихователя, пошуку цікавих нестандартних ідей, нових дійових форм педагогічної роботи. Сформувала високопрофесійний, творчий колектив.

У закладі створено оптимальні умови для повноцінного розвитку дітей відповідно до їх інтересів, уподобань, індивідуального розвитку. Особистісно орієнтована модель виховання та навчання — головний орієнтир у роботі колективу ясла-садка «Сонечко» — забезпечує високу результативність. Вихованці ясла-садка «Сонечко» легко адаптується до шкільних умов, вони виховані, доброзичливі, чуйні.

Керівник творчо впроваджує в практику перспективний педагогічний досвід з питань впровадження інноваційних технологій в навально-виховний процес, здій­снення контролю за діяльністю педагогів.

Очолюваний педагогом колектив за результатами своєї праці — неодноразовий переможець районних, обласних конкурсів, оглядів, олімпіад.

За участі Л.І. Вовк у дошкільному закладі розроблено та апробовано рекомендації щодо формування у дітей громадянських якостей, правового світогляду, адаптації до навколишнього середовища.

Спеціаліст вищої категорії. Відмінник освіти України (1997). Вихователь-методист (1998). Заслужений працівник освіти України (1999).