2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Антонюк Роман Михайлович


Народився 6 грудня 1946 року в с. Турка Борщівська Снятинського району Івано-Франківської області. Закінчив історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В. Стефаника (1971). У 1971-1975 роках учителював у Малоключівській восьмирічній школі. З 1975 по 1979 рік інспектор шкіл Коломийського районного відділу освіти, за сумісництвом ви­кладач історії в Замулинецькій середній школі. У 1979-1981 роках завідуючий відділом освіти Коломийського міськвиконкому. З 1981 по 1990 рік директор, заступник дирек­тора середньої школи № 1 ім. В. Стефаника м. Коломия. З 1990 року заступник, а з 1994 по 2001 рік директор Коломийської гімназії ім. М. Грушевського, з 2001 року заступник директора гімназії з навчальної роботи.

Досвід роботи педагога з проблеми «Управління процесом розвитку і саморозвитку особистості гімназиста» вивчено і узагальнено Івано-Франківським обласним інститу­том післядипломної педагогічної освіти. Створена цілісна система розвитку і самороз­витку особистості засобами навчання і виховання гімназиста реалізується в програмах «Інтелект», «Духовність», «Здоров'я», «Творчість». Р.М. Антонюк засновник музею іс­торії гімназії, за його ініціативи та за безпосередньої участі відкрито духовну світлицю «Воскресіння Христового» для вивчення основ християнської етики. Відновив випуск щорічних гімназійних звітів і альманаху «Гімназійна ватра».

Р.М. Антонюк був серед ініціаторів і організаторів будівництва першого в Україні пам'ятника М. Грушевському, який відкрито на території гімназії у вересні 1992 року. Член видавничого комітету «Енциклопедії Коломийщини», автор багатьох статей до неї. Один з організаторів і засновників Коломийського міськрайонного товариства української мови ім. Тараса Шевченка, у 1990-1993 роках його голова.

Відмінник освіти України. Заслужений вчитель України (1996). Делегат І Всеукраїн­ського з'їзду працівників освіти (1993). Учитель-методист. Лауреат Премії ім. академіка Крип'якевича, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2000), медаллю Всеукра­їнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка «Будівничий України» (2006), на­грудним знаком Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський» (2007).

Автор понад 200 друкованих статей, зокрема:

  • «І ожив народ (Шевченко і Коломия)» (1984);
  • «Бачинський Левко» (1998);
  • «Вагилевич Іван» (2000);
  • «Мірило життя - слід, який ми залишаємо» (2002).