2010
П Р О Ф Е С І Й Н О - Т Е Х Н І Ч Н А

О С В І Т А

Бродченко Анна Миколаївна


Народилася 1 травня 1945 року в с. Варварівка Долинського району Кіровоградської області. Після закінчення Кіровоградського педагогіч­ного інституту ім. О.С. Пушкіна (1966) працювала вчителем середньої школи № 24 м. Кіровоград. З 1972 по 1978 рік учитель математики Кіровоградського середнього професійно-технічного училища № 4. У 1978-1985 роках учитель Долинської середньої школи № 1. З 1985 року методист, викладач математики Кіровоградського базового медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна.

А.М. Бродченко особливу увагу приділяє створенню навчально-методичної бази, науково-пошуково-дослідницькій діяльності викладачів для забезпечення високої якості підготовки молодших медичних спеціалістів. Завдяки її високому професіона­лізму та вмілій організаторській діяльності в коледжі обладнано й оснащено зразковий методичний кабінет для надання методичної допомоги педагогічним колективам навчальних закладів області. Розроблені нею науково обґрунтовані методичні реко­мендації з удосконалення нових технологій навчання для викладачів-початківців, голів циклових комісій, керівників академічних груп, завідуючих навчальними кабі­нетами широко використовуються в навчально-виховному процесі коледжу та інших навчальних закладів регіону

А.М. Бродченко як викладач математики вищої категорії з 40-річним педагогічним стажем проводить заняття на високому науковому й методичному рівнях, у навчальному процесі використовує інноваційні технології навчання. Значну увагу приділяє активі­зації розумової діяльності студентів, при цьому вміло враховує індивідуальні здібності кожного.

Досвід роботи педагога «Активізація розумової діяльності студентів» поширено серед викладачів математики медичних училищ і коледжів України. А.М. Бродченко — автор багатьох методичних розробок, прикладних комп'ютерних програм з матема­тики.

Методист вищої категорії, викладач вищої категорії, викладач-методист. Заслу­жений працівник освіти України (2004).