2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Гавриленко Любов Антонівна


Народилася 19 січня 1946 року в с. Кірове Оріхівського району Запорізької області.

Закінчила Верхньохортицьке педагогічне учили­ще (1966), Запорізький державний педагогічний ін­ститут (1971). Трудову діяльність розпочала в 1966 році вчителем початкових класів Любимівської восьмирічної школи Вільнянського району. Методист початкових класів Запорізького обласного інституту вдосконалення вчителів (1973). Методист кабінету курсової перепідготовки і школознавства (1979), з українського народознавства і за су­місництвом працівник ЗНЗ № 76 м. Запоріжжя, де вела експеримент «Методика викла­дання курсу "Українське народознавство"».

Співавтор регіональної програми з українського народознавства «Україна - предок - я» (1-9 роки вивчення). Рукописні посібники та авторські відеоуроки Л.А. Гавриленко ви­користовувала на курсах вчителів народознавства при ЗОІППО.

Автор відеотеки матеріалів, зокрема:

  • «І він вдивлявся в синь Дніпра широкого» (2004);
  • «Правдочолий речник України» (2005);
  • «Шукаймо у собі Шевченка» (2006);
  • «Я до тебе літатиму З хмари на розмову » (2007);
  • Голодний рік, голодний вік» (2003);
  • «Гетьман Пилип Орлик та його Конституція» (До 295-річчя Конституції1710 р.);
  • «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» Обласне Педагогічне Віче (З нагоди 35-річчя по смерті) (2005).

За оцінкою київських учених, кабінет народознавства при ЗОІППО один з кращих в Україні. Досвід роботи поширювався в республіканській, обласній пресі та по облас­ному держтелерадіо.

Відмінник народної освіти (1983). Вчитель-методист (1996). Спеціаліст вищої кате­горії. Заслужений вчитель України (1996). Нагороджена нагрудним знаком Міністер­ства освіти і науки України «Василь Сухомлинський» (2006).

Одна з героїв книги А. Шифріна «Герої та долі (інтелектуальний потенціал Запоріж­жя на рубежі віків)» (2000).

Автор (співавтор) низки праць, зокрема:

  • «Уроки з народознавства», посібник (1995);
  • «Лицарі волі», хрестоматія-посібник (2004);
  • «Шкільний календар: народознавчі свята» (2006).