2010
П Р О Ф Е С І Й Н О - Т Е Х Н І Ч Н А

О С В І Т А

Лютий Олександр Павлович


Народився 30 листопада 1943 року в м. Гуляйполе Запорізької області.

У 1968 році закінчив Миколаївський кораб­лебудівний інститут за спеціальністю електроустат­кування суден, отримавши кваліфікацію інженера-електрика, в 1996 році — Міжрегіо­нальну академію управління персоналом за фахом менеджмент освіти з присвоєнням кваліфікації менеджер освіти. Економіст.

Викладач електротехнічних дисциплін, завідуючий відділенням, заступник дирек­тора з навчальної роботи, з 1989 року директор Миколаївського суднобудівного техні­куму (тепер Миколаївський політехнічний технікум).

О.П. Лютий бере активну участь у науково-методичній роботі. Член-кореспондент Академії наук суднобудування України, довгий час очолював опорну предметну комісію електорообладнання суден технікумів суднобудівної галузі, під його керівни­цтвом у 1994 і 2002 роках підготовлено галузеві стандарти освіти зі спеціальностей 5.092214 «Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрооблад­нання», 5.090256 «Монтаж і проектування суднових машин та механізмів» для вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації.

Очолює Раду директорів вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації Микола­ївської області.

Співавтор історичного нарису про Миколаївський суднобудівний технікум.

Викладач вищої категорії. Викладач-методист. Відмінник освіти України (2003). Заслужений працівник освіти України (2007). Переможець міського конкурсу «Людина року» в номінації «Училища і технікуми» (2002).