2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Плющай Іван Іванович


Народився 26 лютого 1946 року в м. Чорнобиль Київської області.

Закінчив фізико-математичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка (1968).

З 1968 по 1969 рік працював учителем фізики Великозагорівської середньої школи Борзнянського району Чернігівської області, з 1970 по 1977 рік – Черкаської середньої школи № 20, з 1977 по 1983 рік заступником директора, з 1983 по 1984 рік директором Черкаської середньої школи № 9. У 1984–1988 роках інспектор шкіл Політуправління Північної групи військ, у 1988–1993 роках директор Черкаської середньої школи № 2. З 1993 року директор Черкаського фізико-математичного ліцею (ФІМЛІ).

Важливою віхою трудової біографії І.І. Плющая стала робота по створенню організаційно-технічної, методичної та матеріальної бази першого в історії Черкащини ліцею. Сформований і очолюваний ним колектив відрізняється творчим підходом до своєї справи, успішно працює над підготовкою майбутніх учених-дослідників, управлінців, спеціалістів різних галузей природничих наук і високотехнологічного виробництва. Понад 90 учнів ліцею стали призерами Всеукраїнських олімпіад і 25 – переможцями Всеукраїнських конкурсів-захистів наукових робіт в рамках Малої академії наук України. Двоє учнів ліцею в складі збірної України були нагороджені Золотою медаллю та Почесною грамотою на 33-й Міжнародній учнівській фізичній олімпіаді. Заклад тісно співпрацює з Національним технічним університетом України «КПІ» та Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, місцевими ВНЗ.

І.І. Плющай розробляє й втілює в життя нові педагогічні концепції, має яскраво виражений педагогічний почерк, характерною рисою якого є орієнтація на різносторонній розвиток учня, формування наукового стилю мислення, прищеплення навичок самоосвіти.

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Учитель-методист. Заслужений вчитель України (2003). Нагороджений медаллю «За воинскую доблесть» (1970), знаками «Відмінник народної освіти УРСР» (1976), «Отличник просвещения СССР» (1987).

Автор навчальних посібників і публікацій у педагогічній пресі, зокрема:

• «Таблиці з фізики для ІХ класу» (1976);

• «Формування понять роботи та енергії при поглибленому вивченні механіки» (1996);

• «Закони динаміки. Різні форми єдиної сутності» (2003);

• «Основний закон уроку» (2004).