2010
В И Щ А

О С В І Т А

Микитюк Олександр Миколайович


Народився 5 березня 1948 року в с. Рихальське Ємільчинського району Житомирської області.

У 1971 році закінчив природничий факультет Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди, отримав диплом учителя біології та хімії.

Після закінчення в 1976 році аспірантури при кафедрі анатомії і фізіології ХДПІ ім. Г.С. Сковороди працював на цій кафедрі асистентом, викладачем, доцентом, професором. З 1990 року завідуючий кафедрою анатомії і фізіології людини. З 1986 проректор з наукової роботи ХДПІ.

1984 року О.М. Микитюк захистив кандидатську дисертацію, 1986 року викладачу присвоєно вчене звання доцента, 1991 року – професора, 2004 року – науковий ступінь доктора педагогічних наук.

Під науковим керівництвом педагога захищено 7 кандидатських дисертацій.

Член спеціалізованої вченої ради в ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. З 1998 року академік Міжнародної кадрової академії та Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності. Дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена».

Заслужений працівник народної освіти України (1992). Нагороджений медаллю А.С. Макаренка, нагрудними знаками «Відмінник освіти України» та «За наукові досягнення», орденом «За розбудову України».

Автор понад 400 наукових праць, зокрема:

• «Екологія людини», підручник для студентів вищих навчальних закладів, у співавторстві;

• «Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України», монографія;

• «Екологія людини. Українсько-російський тлумачний словник», у співавторстві;

• «Порівняльна анатомія хребетних», підручник для студентів вищих навчальних закладів, у співавторстві;

• «Лекції з педагогіки вищої школи. Історія педагогіки», навчальний посібник, у співавторстві.