2010
В И Щ А

О С В І Т А

Внуков Ігор Павлович


Народився 8 грудня 1950 року в Іркутській області.

Трудову діяльність почав 1968 року мотористом-випробувачем на Харківському заводі «Серп і молот».

Після закінчення Харківського авіаційного інституту за фахом інженера-системотехніка з автоматизованих систем управління працює в цьому навчальному закладі.

Кандидат технічних наук (1985), професор, завідуючий кафедрою Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», викладач фахових дисциплін, пов’язаних з автоматизацією виробничих процесів.

Лауреат Премії ЦК ЛКСМУ та УкрРНТТ у галузі науки й техніки за роботу з удосконалення використання верстатів з програмним управлінням (1983).

Багато уваги приділяє питанням покращення навчального процесу: розробляє лабораторні практикуми на зразках справжнього сучасного комп’ютерно-керованого виробничого устаткування. Зразки таких робіт неодноразово демонструвалися та відзначалися на виставці «Сучасна освіта в Україні». Під керівництвом І.П. Внукова ведеться робота зі створення методології загальної комп’ютеризації навчального процесу.

Педагог постійно залучає студентів до науково-дослідницької роботи. Дипломники під його керівництвом подають до захисту власноруч зроблені діючі макети різноманітних систем управління, окремих пристроїв АСУ. Підготував 2 кандидатів технічних наук.

Заслужений працівник освіти України (2005).

Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, близько 10 авторських свідоцтв на винаходи, зокрема:

• «Обработка данных в АСУ технологическими процессами», навчальний посібник, у співавторстві (2003);

• «Информационная модель управления процессом получения знаний при дистанционном обучении», у співавторстві (2004);

• «Проектирование информационного обеспечения систем управления технологическими процессами», навчальний посібник, у співавторстві (2005).