2010
В И Щ А

О С В І Т А

Степанков Валерій Степанович


Народився 18 вересня 1947 року в с. Слобідка-Рихтівська Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

1969 року закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В.П. Затонського.

Працював учителем історії в Сергіївській восьмирічній школі Путильського району Чернівецької області. З 1970 року на викладацькій роботі на кафедрі всесвітньої історії історичного факультету Кам’янець-Подільського державного університету (упродовж 1999–2006 років завідуючий кафедрою).

Забезпечує викладання курсів «Нова історія країн Азії та Африки», «Новітня історія країн Азії та Африки», «Проблеми Української революції XVII ст.», «Методика викладання історичних дисциплін у ВНЗ».

Кандидат історичних наук (1980), доктор історичних наук (1993), професор, академік Української академії історичних наук.

Лауреат Премії Президії НАН України ім. М. Грушевського (1993) і Державної премії України в галузі науки і техніки (2001). Керує підготовкою написання кандидатських і докторських дисертацій.

Заслужений працівник народної освіти України (1993). Відмінник освіти України (1998). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України (2003), знаками МОН України «За наукові досягнення» (2006), «Петро Могила» (2007).

Автор (співавтор) понад 320 праць, у т.ч. 52 книг і брошур, зокрема:

• «Богдан Хмельницький: хроніка життя та діяльності» (1994);

• «Богдан Хмельницький: соціально-політичний портрет» (1995);

• «Історія України», навчальний посібник (1997, 2000, 2002);

• «Нариси з історії дипломатії України» (2001);

• «Історія української культури в п’яти томах», т. 3 (2003);

• «Історія українського козацтва», т. 1 (2006);

• «Історія українського селянства», т.1 (2006).