2010
П Р О Ф Е С І Й Н О - Т Е Х Н І Ч Н А

О С В І Т А

Бондаренко Георгій Олександрович


Народився 7 березня 1938 року в м. Кіровоград.

Закінчив Кіровоградське медичне училище (1956) та Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю біологія (1968). З 1968 по

1975 рік працював науковим співробітником Придніпровського відділення науково-дослідного інституту праці. З 1975 по 1985 рік завідуючий фельдшерським відділенням, з 1985 по 2000 рік заступник директора з навчальної роботи, з 2000 року викладач анатомії та фізіології Кіровоградського базового медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна.

При викладанні анатомії та фізіології людини використовує різні види занять — лекції, лабораторно-практичні заняття, семінари із застосуванням ТЗН і прикладних комп'ютерних програм. Застосовує методи проблемного навчання, програмований контроль знань, умінь і навичок студентів і контроль знань студентів за модульно-рейтинговою системою.

Значну увагу приділяє зміцненню матеріально-технічної бази закладу та впрова­дженню інноваційних технологій.

Узагальнено досвід роботи педагога «Застосування новітніх технологій у викладанні анатомії і фізіології людини».

Член редколегії «Вісника науково-дослідних робіт і узагальнення передового досвіду викладачів вищих медичних закладів І—ІІ рівнів акредитації Кіровоградського регіону».

Відмінник охорони здоров'я. Викладач вищої категорії. Викладач-методист. Заслу­жений працівник народної освіти України (1998).

Автор друкованих праць з фізіології, зокрема:

  • «Збірник інтегрованих тестових завдань з анатомії та фізіології з основами патології та латинської мови», посібник (2002);
  • «Анатомія та фізіологія людини», підручник (2007).