2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Жамура Лідія Іванівна


Народилася 27 листопада 1952 року в с. Науменки Шишацького району Полтавської області.

Закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка (1978).

Старша піонервожата (1970), з 1972 року вихователь, з 1975 року вчитель історії, з 1977 року директор Великобузівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Л.І. Жамура у своїй педагогічній діяльності виявляє високу професійну компетент­ність, добре знає програмовий матеріал, володіє широким арсеналом форм і методів навчання і виховання школярів. Система роботи педагога ґрунтується на принципах науковості, індивідуальному підході, зв'язку з життям, поєднанні урочної та позаурочної форми роботи. Учні Л.І. Жамури беруть участь у предметних олімпіадах, демонструють ґрунтовні знання під час проведення інтелектуальних ігор.

За час керівництва педагога школа з восьмирічної стала середньою. У 1999 році в дію введено нове сучасне приміщення школи зі спортзалом, комп'ютерним класом, навчальні кабінети і класи обладнані сучасними меблями, навчальними посібниками. Колектив працює над впровадженням у навчально-виховний процес сучасних педаго­гічних технологій, спрямованих на розвиток особистості.

Л.І. Жамура депутат сільської ради з кінця 1970-х років. З 2002 по 2006 рік депутат районної ради.

Заслужений працівник освіти України (1999).