2010
В И Щ А

О С В І Т А

Василенко Надія Володимирівна


Народилася 9 квітня 1948 року в м. Волгоград. Після закінчення Вінницького державного педаго­гічного інституту ім. М. Островського (1970) пра­цювала вихователем, учителем, організатором позакласної та позашкільної роботи Вінницької школи-інтернату. У віці 28 років призначена директором СВШ № 24 м. Вінниця, де впроваджувала нову систему навчання з метою підвищення якості навчання робітничої молоді. У 80-ті роки - голова Замостянської жіночої ради, представляла інтереси жінок, дітей у міських та обласних відомствах. З 1982 року директор Вінницького гуманітарно-естетичного коледжу № 29. Під керівництвом Н.В. Василенко заклад став школою нового типу, одним з найкращих на­вчальних закладів міста.

З 1993 по 1994 рік депутат міської ради, секретар комісії з питань гласності та соціаль­ної справедливості. З 1998 по 2002 рік депутат міської ради, заступник голови комісії з пи­тань соціального захисту населення, материнства та дитинства. З 2005 року заступник директора з наукової роботи Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

Захистила дисертацію з теми «Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності» (2007).

Відмінник народної освіти УРСР (1978). Заслужений вчитель України (2000).

Автор низки педагогічних праць, зокрема:

  • «Особистісно орієнтоване навчання та освітні технології в системі педагогічних іннова­цій» (2002);
  • «Педагогічні основи змісту і структури інноваційної діяльності директора школи» (2005);
  • «Система підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної ді­яльності в інституті післядипломної педагогічної освіти» (2007);
  • «Інноваційна управлінська діяльність керівників ЗНЗ в теорії та практиці» (2007).