2010
В И Щ А

О С В І Т А

Каліущенко Володимир Дмитрович


Народився 2 січня 1947 року в м. Первомайськ Луганської області.

Закінчив Донецький державний університет (1971).

З 1971 року викладач Донецького державного універ­ситету. Аспірант Інституту мовознавства АН СРСР, м. Ленінград (1976-1979). Старший викладач, доцент (1980), старший науковий співробітник (1985), завідуючий кафедрою германської філології, декан факультету іноземних мов (1987) Донецького державного університету (нині Донецький національний університет).

Відомий учений-лінгвіст, філолог-германіст, типолог. Доктор філологічних наук (1989), професор (1990), академік АНВШ (2000).

Дослідник теорії і історії германських мов, лексики і словотвору німецької мови, типології і універсалії у словотворі різноструктурних мов. Створив наукову школу «Типологія, германістика, зіставна лінгвістика».

Виявив себе як високий професіонал, вмілий педагог і організатор навчально-ви­ховного процесу. Вирізняється творчим підходом до поставлених науково-методичних завдань й високим рівнем педагогічної кваліфікації.

Заслужений працівник освіти (2002). Нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2006).

Автор низки праць, зокрема:

  • «Опыт типологии отсубстантивных глаголов (на материале языков различных семей)» (1984);
  • «Типологія локативных, посесивных и атрибутивных глаголов» (1987);
  • «Deutsche denominate Verben // Studien zur deutschen Grammatik», монографія (1988);
  • «Типология отыменных глаголов» (1994);
  • «Типологія значень словотвірних афіксів» (2005).