2010
В И Щ А

О С В І Т А

Тканко Ольга Володимирівна


Народилася 19 січня 1953 року в м. Луцьк.

У 1974 році розпочала свою трудову діяльність на Кременчуцькому автомобільному заводі.

Після навчання в Київському політехнічному інституті (1971–1975) працювала технологом на Чернігівському радіоприладному заводі у відділі головного технолога.

Починаючи з 1976 року працює в Чернігівському радіо-механічному технікумі викладачем, завідуючою заочним відділенням, заступником директора з навчальної роботи.

За роки роботи в технікумі багато часу приділяла методичному забезпеченню курсового та дипломного проектування, завідувала кабінетом технології машинобудування, який став переможцем серед середніх спеціальних закладів галузі СРСР. Близько 150 випускників технікуму можуть з гідністю назвати її своїм класним керівником.

Починаючи з 1988 року О.В. Тканко очолювала циклову комісію спеціальних ди сциплін і займалася організацією та керівництвом дипломного проектування, допомагала становленню молодих викладачів. За цей час педагогом розроблено велику кількість методичних посібників, створено методичний кабінет.

Очолила підготовку до ліцензування нових спеціальностей: «Економіка підприємства», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв».

Проведено ліцензування загальноосвітньої діяльності технікуму, нової сучасної спеціальності «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж», успішно акредитовано спеціальності: «Економіка підприємства», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв».

О.В. Тканко, працюючи на посаді заступника директора з навчальної роботи, продовжує робити свій внесок у створення потужного сучасного навчального закладу, користується повагою і заслуженим авторитетом серед викладачів, співробітників та студентів технікуму.