2010
В И Щ А

О С В І Т А

Мартинюк Михайло Тадейович


Народився 17 листопада 1944 року в с. Коритня Монастирищанського району Черкаської області.

Закінчив фізико-математичний факультет Уманського державного педагогічного інституту ім. П.Г. Тичини (1968).

Уся трудова діяльність педагога пов’язана з Уманським державним педагогічним інститутом ім. П.Г. Тичини (з 1998 – педагогічний університет): працював старшим лаборантом (1968–1970), асистентом кафедри фізики (1970–1972), старшим викладачем, доцентом, завідуючим кафедрою, деканом факультету, проректором з нав чальної і наукової роботи. Виконував обов’язки ректора (1988–1989). З 2005 року – ректор Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

За час керівництва М.Т. Мартинюка в університеті створено 4 інститути, 5 нових факультетів і 10 кафедр. Він автор досліджень з проблем змісту й методів навчання фізики та астрономії в загальноосвітніх навчальних закладах, один із співрозробників концептуальних засад змісту загальної і професійної освіти. Брав участь у підготовці матеріалів до Національної програми «Освіта: Україна ХХI століття», є одним із співрозробників Державного стандарту базової і повної середньої освіти (освітня галузь «Природознавство, фізика»), чинних навчальних програм з фізики і астрономії для загальноосвітніх навчальних закладів.

Член спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій з теорії і методики навчання (фізики, астрономії і математики).

Відмінник освіти УРСР. Відмінник освіти України. Заслужений працівник освіти України (2005). Нагороджений медаллю «За трудову відзнаку», медаллю імені А.С. Макаренка «За заслуги в галузі освіти», нагрудним знаком «За наукові досягнення», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006).

Автор (співавтор) понад 100 наукових праць, зокрема:

• «Вивчення фізики і астрономії в основній школі (теоретичні і методичні засади)», монографія (1998);

«Базовий курс фізики, інтегрований з астрономією (досвід теоретико-експериментального обґрунтування)», монографія (1999);

• «Фізичний експеримент і математичний апарат фізики» (2003);

• «Вивчення фундаментальних дослідів з атомної фізики засобами інформаційно-

комунікаційних технологій» (2006).