2010
В И Щ А

О С В І Т А

Лазарєв Микола Остапович


Народився 13 грудня 1936 року в с. Волобуївка Балаклійського району Харківщини.

У 1960 році закінчив філологічний факультет Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди, у 1973 році аспірантуру за спеціальністю теорія та історія педагогіки.

З 1960 по 1980 рік працював учителем, заступником директора, директором серед­ньої школи № 2 м. Балаклія Харківської області, старшим викладачем, доцентом кафедри педагогіки Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди. З 1980 року працює в Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка (нині університет) на посадах доцента кафедри педагогіки, декана музично-педагогічного факультету (з 1982 року), завідуючим кафедрою педагогіки (з 1987 року). З 1994 року очолює створену ним кафедру педагогічної творчості університету (друга в Україні після кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного універси­тету ім. М.П. Драгоманова).

Підготував до захисту дисертацій 11 здобувачів наукового ступеня кандидата наук. Очолює науково-дослідну школу «Професійно-творча самореалізація майбутнього педа­гога».

Автор понад 100 друкованих праць, серед яких перший в Україні фундаментальний посібник для вищих педагогічних навчальних закладів «Основи педагогічної твор­чості», затверджений Міністерством освіти і науки України; навчальні посібники: «Основи педагогіки», «Культура цивілізованого спілкування», «Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології» (у співавторстві з відомими науковцями України).

Переможець Всеукраїнського конкурсу на кращий методичний посібник (2004). Відповідальний редактор фахового наукового збірника «Педагогічні науки».

Кандидат педагогічних наук (1979), професор (1995). Відмінник народної освіти УРСР (1988). Заслужений працівник освіти України (2005). Нагороджений медаллю А.С. Макаренка.