2010
В И Щ А

О С В І Т А

Семеген Ігор Антонович


Народився 27 листопада 1946 року в м. Бережани Тернопільської області.

У 1970 році закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю електрифікація і авто­матизація гірничих робіт.

Працював старшим інженером-електриком в районному управлінні сільського господарства. З 1972 року викладач Бережанського технікуму електрифікації і механі­зації сільського господарства. З 2001 року декан факультету «Енергетика сільськогоспо­дарського виробництва», завідуючий кафедрою електричних машин і електроприводу Бережанського агротехнічного інституту НАУ.

І.А. Семеген зробив великий особистий внесок у створення матеріально-технічної бази факультету та інституту, розробку навчальних планів і програм, організаційну роботу з ліцензування та акредитації багатьох спеціальностей. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи «Розробка теоретичних основ і оптимальних технологічних процесів виробництва і використання біогазу з сирої біомаси для природно-виробничих умов Західного регіону України». Під керівництвом педагога створено науково-дослідну лабораторію та виготовлено біогазову установку оригі­нальної конструкції, проводяться наукові дослідження.

Відмінник освіти України (2000). Заслужений викладач Національного аграрного університету (2001). Заслужений працівник освіти України (2004). Відзначений Почес­ними грамотами Міністерства освіти і науки України, Міністерства АПК України (1976, 1980, 1998), Національного аграрного університету (1998, 2006, 2007).

Автор 32 наукових і навчально-методичних праць, зокрема:

  • «Математичне моделювання параметрів та характеристик термореле на основі сплавів з ефектом пам'яті форми», у співавторстві (2001);
  • «Визначення коефіцієнта корисної дії електродвигунів приводу осьових вентиляторів при живленні від регуляторів і перетворювачів із несинусоїдальною формою напруги» (2003);
  • «Біогаз: виробництво і використання», навчальний посібник (2006).