2010
В И Щ А

О С В І Т А

Глузман Олександр Володимирович


Народився 15 квітня 1955 року в м. Єнакієве Донець­кої області.

Випускник музично-педагогічного факультету Казан­ського державного педагогічного інституту (1979). Асистент, старший викладач, завідуючий кафедрою педагогіки, декан факультету Стерлітамацького державного педагогічного інституту (Башкирія) (1979-1989). Доцент кафедри педагогіки Сімферопольського державного університету (1989-1995). Докто­рант Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (1995-1997). Директор Ялтинського педагогічного коледжу (1998); ректор Кримського державного гу­манітарного інституту (1998-2004); перший заступник міністра освіти і науки АР Крим (2004); міністр освіти і науки АР Крим (2004-2005). З 2005 року ректор Республікан­ського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), завідуючий кафедрою педагогіки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (з 2000 року). Голова Фонду розвитку гуманітарної освіти в Криму.

Очолює наукову школу професійної освіти, у межах якої проводяться дослідження з проблем підготовки спеціалістів широкого та інтеграційного профілів, розвитку си­стеми освіти в поліетнічному регіоні. Член двох спеціалізованих рад із захисту доктор­ських і кандидатських дисертацій.

Доктор педагогічних наук (1998), професор (2000), член-кореспондент АПН Укра­їни (2007). Дійсний член, академік Міжнародної кадрової академії (м. Київ), Академії педагогічних та соціальних наук (м. Москва). Психолог вищої категорії (1996). Відмін­ник освіти України (1998). Заслужений працівник освіти АР Крим (2003). Заслужений працівник освіти України (2004). Нагороджений орденом Нестора Літописця (2005). Лауреат Премії АР Крим.

Творчий доробок ученого складає близько 130 наукових праць, серед яких:

  • «Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования» (1997);
  • «Профессионально-педагогическая подготовка студентов университета: теория и опыт ис­следования» (1998);
  • «Психологічна діяльність менеджера», у співавторстві (2005);
  • «Агресія та її глибинно-психологічні джерела», у співавторстві (2006).