2010
П Р О Ф Е С І Й Н О - Т Е Х Н І Ч Н А

О С В І Т А

Покрова Ніна Олексіївна


Народилася 19 серпня 1945 року в с. Амдерма Архангельської області.

Після закінчення в 1967 році Харківського фармацевтичного інституту працювала провізором, керуючою Єланецькою районною аптекою Миколаївської області. Провізор (1971— 1982), заступник завідуючого (1982-1987) Новоукраїнської центральної районної аптеки Кіровоградської області. З 1982 по 1987 рік заступник завідуючого Центральної районної аптеки № 118 м. Кіровоград.

З 1984 року Н.О. Покрова почала поєднувати практичну діяльність з викладанням на фармацевтичному відділенні Кіровоградського медичного училища. З 1987 року повністю перейшла на викладацьку роботу, працює викладачем фармакології Кірово­градського базового медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна.

Н.О. Покрова — неординарний, талановитий, творчий спеціаліст, вирізняється працездатністю, принциповістю, професійністю; завжди об'єднує небайдужих викла­дачів задля впровадження якісної освіти для кожного студента, надаючи перевагу інно­ваційним освітнім технологіям. Вивчено й узагальнено її досвід роботи «Застосування художньої літератури та поезії при вивченні фармакології».

За особисті здобутки та вагомий внесок у справу підготовки кадрів з охорони здоров'я, виховання майбутніх медиків на ідеалах відданості своїй професії, безвідмов­ного служіння народу в 1998 році Н.О. Покрові присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України». Спеціаліст вищої категорії. Старший викладач.