2010
В И Щ А

О С В І Т А

П’ятничко Богдан Петрович


Народився 15 квітня 1937 року в с. Сулимів Грубешівського повіту Люблінського воєводства (Поль­ща).

Випускник Львівського державного універси­тету ім. І. Франка. З 1966 року працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, де пройшов науково-педагогічний шлях від асистента до про­фесора кафедри. У 1985 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня канди­дата філологічних наук.

Організував і очолив кафедру гуманітарних наук (1990) та інститут гуманітарної підготовки (1994). З 1977 року перший завідувач кафедри документознавства та інфор­маційної діяльності. Професор Б.П. П'ятничко успішно працює в галузі синтаксичної семантики, термінології, перекладознавства, методики викладання іноземних мов та документно-інформаційного менеджменту.

Прізвище професора включено до Міжнародного довідника «Хто є хто серед термінологів» (1998). Він опублікував понад 100 наукових і методичних праць, зокрема є автором першого в Україні підручника «Німецька мова» для студентів нафтогазових спеціальностей та співавтором ряду інших посібників та словників.

Учасник низки міжвузівських, республіканських і міжнародних конференцій. Пра­цював перекладачем на різних заходах як в Україні, так і за кордоном, у тому числі на Міжнародному ярмарку в Німеччині.

Член навчально-методичної ради спеціальності «Документознавство та інформацій­на діяльність» при Міністерстві освіти і науки України та Асоціації українських герма­ністів.

Заслужений працівник освіти України (2006). Нагороджений медалями «Ветеран праці» (1987) і «Будівничий України» (2002), Грамотами Івано-Франківської обласної державної адміністрації і обласної ради.