2010
П Р О Ф Е С І Й Н О - Т Е Х Н І Ч Н А

О С В І Т А

Бадюк Володимир Васильович


Народився 2 вересня 1946 року в с. Слобода-Межирівська Жмеринського району Вінницької області. Закінчив Кам'янець-Подільський педагогічний ін­ститут (1977), здобувши кваліфікацію вчителя історії. Розпочав педагогічну діяльність на посаді майстра виробничого навчання, 6 років був викладачем і протягом 15 років заступником директора з виховної роботи Вінниць­кого ПТУ № 4. З 1995 року працює в управлінні освіти і науки Вінницької облдерж­адміністрації: інспектор відділу загальної середньої школи, професійно-технічної осві­ти, заступник, перший заступник начальника управління.

В.В. Бадюк зарекомендував себе як висококваліфікований спеціаліст. Під його безпо­середнім керівництвом здобули статус вищих 10 професійно-технічних училищ, цілий ряд ПТНЗ стали лауреатами Міжнародних освітянських виставок, нагороджені меда­лями та почесними дипломами.

Під керівництвом В.В. Бадюка в 2007 році розроблено регіональну «Програму під­готовки кваліфікованих робітників на 2007-2010 роки», успішно реалізується програма комп'ютеризації навчальних закладів, створено експериментальні педагогічні майдан­чики з проблем «Науково-методичне забезпечення державного стандарту освіти для підготовки кваліфікованих робітників з комп'ютерної техніки» та «Адаптація учнів в умовах професійно-технічного навчального закладу».

Депутат Вінницької обласної ради 4-го та 5-го скликань. Заступник голови постійної комісії обласної Ради з питань роботи з молоддю, спорту і туризму.

Відмінник освіти України. Заслужений працівник освіти України (2007).

Нагороджений Почесними грамотами обласної ради та облдержадміністрації, Гра­мотою Кабінету Міністрів України, Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.