2010
В И Щ А

О С В І Т А

Нестуля Олексій Олексійович


Народився 25 березня 1957 року в с. Веселе Липецького району Харківської області. У 1978 році закінчив Полтавський державний педа­гогічний інститут ім. В.Г. Короленка за спеціальніс­тю історія.

Трудову діяльність розпочав в 1978 році у Кіровоградському державному педаго­гічному інституті, у 1981-1985 роках навчався в аспірантурі, протягом 1985-1997 років працював асистентом, старшим викладачем, доцентом Полтавського державного педа­гогічного інституту. В 1997-1999 роках та в 2003 році заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації. У Полтавському університеті споживчої кооперації України працює з 2000 року на посадах професора, завідуючого кафедрою філософії та політології, з 2003 року — ректора університету.

Доктор історичних наук, професор.

Академік Української академії наук та Української академії історичних наук, член правління Всеукраїнської спілки краєзнавців, головний редактор Наукового вісника Полтавського університету споживчої кооперації України, член редакційних колегій наукових журналів «Археологічний літопис Лівобережної України», «Історична пам'ять». Очолює Раду ректорів і директорів вищих навчальних закладів споживчої кооперації України, Раду Полтавського навчального комплексу Укоопспілки «Освіта», є членом Ради Центральної спілки споживчих товариств України, головою Ради ректорів вищих навчальних закладів споживчої кооперації країн СНД, членом президій Науково-методичних комісій.

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2007), Почесною грамотою Кабі­нету Міністрів України, знаком «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України, Почесною трудовою відзнакою «Знак Пошани» Укоопспілки.

Автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць, зокрема:

  • «Біля витоків державної системи охорони пам'яток культури в Україні (Доба Центральної Ради, Гетьманщини, Директорії)», монографія (1994);
  • «Доля церковної старовини в Україні 1917-1941 рр.», монографія (1995);
  • «Реабілітовані історією. Полтавська обл.: науково-документальна серія книг», у співавтор­стві (2005, 2006).