2010
В И Щ А

О С В І Т А

Александров Володимир Вікторович


Народився 15 квітня 1944 року в м. Харків.

У 1972 році закінчив економічний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького.

З 1971 року працює в Харківському університеті: викладач (1972–1980), старший викладач (1980–1987), доцент кафедри політекономії (1987–1988), заступник декана економічного факультету (1988–1991), доцент кафедри економічної теорії та економічних методів управління (1991–1996), декан економічного факультету (1996–1999), з 1999 по 2004 рік проректор з навчальної роботи, перший заступник ректора. З 2004 року – перший проректор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Кандидат економічних наук (1980), професор.

Педагогом розроблено організаційно-управлінську структуру системи транскордонного співробітництва України та Росії на прикладі Єврорегіону «Слобожанщина». Проведено дослідження особливостей формування й державного регулювання соціально-орієнтованого ринкового господарства України в умовах глобалізації, розроблено методи та пропозиції з використання трудового потенціалу країни, важелі державного регулювання та підвищення ефективності фінансових потоків.

Член Вченої ради університету, керівник Міжнародної програми TACIS. Під керівництвом В.В. Александрова в університеті впроваджено заочну форму навчання студентів.

Відмінник освіти України. Заслужений працівник освіти України (2004).

Автор понад 60 наукових праць, зокрема:

• «Функціонування економічної системи», монографія;

• «Економічна теорія», підручник, у співавторстві;

• «Практикум з мікроекономіки» (2001);

• «Экономическое регулирование процессом воспроизводства основных производственных фондов» (2002);

• «Реструктуризация и использование производственного потенциала» (2002);

• «Финансово-кредитная система как фактор экономической безопасности транзитивного общества» (2002).