2010
В И Щ А

О С В І Т А

Бріт Надія Михайлівна


Народилася 2 березня 1947 року в с. Завалля Христинівського району Черкаської області.

Закінчила Черкаський державний педагогічний інститут за спеціальністю англійська мова (1972).

Старша піонервожата Монастирищанської середньої школи (1966–1967), учитель англійської мови в школах Черкащини (1967–1975). З 1975 року працює в Уманському державному педагогічному інституті ім. П.Г. Тичини (з 1998 року – педагогічний університет) на різних посадах: викладача (з 1975), старшого викладача (з 1986), доцента (з 1988), завідуючої кафедрою іноземних мов (з 1988), завідуючої кафедрою англійської мови (з 2002), декана факультету іноземної філології (з 2005).

Кандидат педагогічних наук (1985), доцент (1991). Помічник ректора з міжнародних зв’язків університету та із забезпечення підготовки молодих науковців університету – аспірантів та здобувачів – до складання кандидатських іспитів з іноземної мови.

Під керівництвом Н.М. Бріт кафедра іноземних мов стала провідним підрозділом, де забезпечується належний рівень організаційної, навчальної, методичної та науково-дослідної роботи. Педагог проводить лекційні, семінарські й практичні заняття на високому професійному рівні, активно впроваджує новітні педагогічні та інформаційні технології, здійснює значну перекладацьку роботу.

Н.М. Бріт стажувалася у Великій Британії (Кембридж, 1991) та США (Каліфорнія, 1991). Значним є внесок педагога в становлення та розвиток започаткованої в 1994 році в навчальному закладі спеціальності «Англійська мова та література».

За сприяння декана на факультеті іноземної філології створено сучасні лінгафонні класи, обладнано навчальні аудиторії, кабінети. Студенти повністю забезпечені базовими та допоміжними підручниками, оригінальною іншомовною літературою.

Відмінник народної освіти УРСР (1990). Заслужений працівник народної освіти України (1995). Нагороджена Почесними грамотами Верховної Ради України (2005), Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації.

Автор понад 70 науково-методичних праць, 5 навчальних посібників з іноземної мови для студентів педагогічних вузів, методичних рекомендацій для вчителів та студентів, статей у наукових збірниках і журналах, зокрема:

«Посібник з іноземної мови для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти» (2007);

• «Навчальний посібник English» (2007).