2010
В И Щ А

О С В І Т А

Красота Василь Іванович


Народився 14 березня 1940 року в с. Ладижин Тростянецького району Вінницької області. Закінчив Ладижинський технікум механізації сіль­ського господарства (1958), факультет механізації сільського господарства (1968), педагогічний факультет (1971) Української сільськогос­подарської академії. Майстер виробничого навчання Теплицького училища механізації сільського господарства № 13 Вінницької області (1958-1959). Викладач Теплицького УМСГ № 13 (1959). Майстер виробничого навчання (1962-1965), завідуючий навчально-виробничою майстернею (1965-1967) Ладижинського технікуму механізації сільського господарства. Викладач Ладижинського радгоспу-технікуму (1967-1984). Заступник ди­ректора з навчальної роботи (1984-2007), завідуючий навчальною частиною (з 2007 року) Ладижинського коледжу Вінницького державного аграрного університету.

Має вищу кваліфікаційну категорію, викладач-методист. Організатор роботи з удо­сконалення навчально-матеріальної бази технікуму, створення сучасних культурно-побутових умов для студентів, автор розробки й використання кольорових кодопосібників при вивченні технічних предметів. Автор серії навчальних посібників з гальмівних приводів мобільної техніки, а також посібників для самостійної роботи студентів.

У 2000-х роках організатор роботи з впровадження в навчальний процес прогре­сивних методів навчання студентів. Учасник розробки державних стандартів зі спеці­альності «Механізація сільського господарства» і навчальних планів для впровадження ступеневої освіти.

Заслужений вчитель України (1994).