2010
В И Щ А

О С В І Т А

Гайдей Олексій Олексійович


Народився 4 січня 1949 року в с. Леонідівка Ніжинського району Чернігівської області.

Закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут (1971) і Херсонський індустріальний інститут (1984).

З 1971 року працює в Чернігівському державному механіко-технологічному технікумі. Обіймав посади лаборанта, викладача, заступника директора з навчальної роботи. З 1985 року на посаді директора Чернігівського державного механіко-технологічного технікуму.

Викладач вищої категорії, викладач-методист.

О.О. Гайдей – талановитий керівник, який досконало володіє ефективними формами й методами організації навчально-виховного процесу, забезпечує результативність, якість своєї праці.

Постійно працює над удосконаленням навчального процесу шляхом запровадження нових технологій навчання, індивідуалізації навчального процесу, приділяє велику увагу організації самостійної роботи студентів технікуму.

Організовує роботу з розробки навчальних планів і програм, навчально-методичних комплексів з дисциплін, методичного забезпечення курсового та дипломного проектування, блоків комп’ютерних програм для організації практичного навчання студентів.

Очолював реконструкцію навчального закладу з переведенням навчально-виховного процесу на кабінетну систему занять. Під керівництвом педагога створено кабінети й лабораторії, обладнані сучасною комп’ютерною технікою.

Ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС І категорії. Відзначений Листом-подякою начальника оперативної групи цивільної оборони СРСР.

Депутат Чернігівської міської ради народних депутатів XXI скликання (1990–1994) і XXII скликання (1994–1998). Голова постійної депутатської комісії з питань економічного розвитку міста, фінансів і бюджету.

З 1998 року голова ради директорів вищих навчальних закладів освіти І–ІІ рівнів акредитації Чернігівської області.

Автор 50 публікацій, з них 9 наукових і 41 науково-методична.

Заслужений працівник освіти України (2003).