2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Лесюк Микола Петрович


Народився 25 лютого 1940 року в с. Ковалівка Коло­мийського району Івано-Франківської області.

Закінчив Івано-Франківський педагогічний інститут (1966). Працював на шахтах Донбасу, Заполяр'я, а також у с. Ковалівка слюсарем, вибій­ником, машиністом електровоза. З 1967 року асистент, старший викладач, доцент ка­федри української мови Івано-Франківського педагогічного інституту. Захистив канди­датську дисертацію (1982). З 1983 по 1992 рік завідуючий кафедрою української мови, з 1975 по 1983 рік заступник декана, з 1989 по 2004 рік декан філологічного факультету, з 2004 по 2006 рік директор Інституту філології Прикарпатського національного універ­ситету ім. В. Стефаника. З 1996 року завідуючий кафедрою слов'янських мов.

М.П. Лесюк активний організатор обласного Товариства української мови ім. Тараса Шевченка. З 1989 року заступник голови правління Товариства (пізніше - Товариство «Просвіта»). Депутат Івано-Франківської обласної ради І і ІІІ скликань, голова комісії з питань освіти, науки, культури, фізичного виховання, спорту і туризму, член Президії обласної ради.

Ветеран праці. Заслужений працівник освіти України (2000). Нагороджений ме­даллю «За доблесну працю», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2003), грамотами Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, гро­мадських організацій. Лауреат обласної Премії ім. Марійки Підгірянки (1996), Пре­мії ім. Івана Франка Івано-Франківської міської ради (2004).

Автор близько 250 наукових праць, зокрема:

• «Доля моєї мови» (2004).

Співавтор колективних монографій «Мій рідний край Прикарпаття», «Василь Стефаник - художник слова», «Євген Желехівський у національно-культурному відроджен­ні України» та ін. Низку статей опубліковано в зарубіжних виданнях (Польща, Чехія, Білорусія).