2010
В И Щ А

О С В І Т А

Мельников Михайло Михайлович


Народився 15 березня 1937 року в с. Олександрівка Благовіщенського району Алтайського краю. Випускник Кримського сільськогосподарського ін­ституту ім. М.І. Калініна (1959). Агроном, керуючий відділенням радгоспу (1961). Аспірант, асистент, доцент кафедри рослинництва Крим­ського сільськогосподарського інституту (1961-1969). Проректор з підвищення квалі­фікації, навчальної роботи (1970-1984). Ректор Кримського сільськогосподарського інституту (з 1997 року - Кримського державного агротехнологічного університету) (1984-2002). З 2003 року перший проректор Національного аграрного університету, ди­ректор Південного філіалу «Кримський агротехнологічний університет» НАУ.

Ініціатор створення навчально-науково-виробничого комплексу, що поєднує ряд нау­кових установ і сільськогосподарських вищих навчальних закладів Криму, Херсонської й Запорізької областей.

Під керівництвом М.М. Мельникова створено унікальний навчально-науково-виробничий комплекс з автономною системою життєзабезпечення й ефективного здійснення навчальної, наукової й виробничої діяльності.

Активний учасник роботи з агротехнологізації підготовки кадрів і науково-виробничого потенціалу Київського центру НАУ і ПФ «КАТУ» НАУ з метою наукового й кад­рового забезпечення агропромислового комплексу України. Автор ряду публікацій в галузі кормовиробництва.

Кандидат наук, професор, академік Академії технологічних наук України.

Заслужений працівник народної освіти України. Заслужений працівник агропромис­лового комплексу АР Крим. Нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради АР Крим, Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України.