2010
В И Щ А

О С В І Т А

Стефаненко Павло Вікторович


Народився 24 жовтня 1960 року в м. Дзержинськ Донецької області.

Закінчив Полтавське вище військове командне училище зв'язку (1981), Військову академію зв'язку (1991, м. Ленінград). Викладач кафедри зв'язку Донецького вищого військово-полі­тичного училища (1991-1992). Викладач (1992-1993), старший викладач (1993-1996), заступник начальника кафедри військової підготовки (1996-1999), начальник кафедри військової підготовки (1999-2004) Донецького національного технічного університету, полковник. З липня 2004 року — декан радіотехнічного факультету ДНТУ.

У 2003 році очолив робочу групу співробітників ДНТУ з відкриття в університеті радіотехнічного факультету та підготовки на ньому фахівців за напрямами радіотехніка та інформаційна безпека.

Доктор педагогічних наук (2003), професор (2004).

Розробив, теоретично обґрунтував і впровадив науковий апарат системного підходу до розгляду дидактичних систем, що містить структурний та історичний аспекти; моди­фіковану модель модульної дистанційної дидактичної системи із застосуванням індиві­дуалізації навчання (критерії «домінуюча репрезентативна система», «раціональність — ірраціональність мислення», «тип інформаційного метаболізму») та елементу системи штучного інтелекту — програмного продукту Text Analyst (на етапі вхідного контролю та при скануванні індивідуально-психологічних характеристик студентів); технологію дистанційного сканування індивідуально-психологічних особливостей студентів; методичні рекомендації з вивчення курсів: «Техніка НВЧ»; «Основи електромагнітної сумісності»; «Технологія вимірювання в телекомунікаціях»; «Захист інформації в телекомунікаційних мережах».

Заслужений працівник освіти України (2006).

Автор понад 90 наукових і навчально-методичних праць, зокрема:

  • «Дистанційне навчання у вищій школі», монографія;
  • «Основи педагогіки вищої школи», навчальний посібник (1998);
  • «Електровакуумні прилади», навчальний посібник (2002);
  • «Посилювачі електричних коливань», навчальний посібник (2003).