2010
В И Щ А

О С В І Т А

Кузьмін Олег Євгенович


Народився 13 травня 1949 року в м. Кам'янка-Бузька Львівської області.

Закінчив інженерно-економічний факультет Львів­ського політехнічного інституту (1971). Працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, деканом факультету еко­номіки і менеджменту Львівського політехнічного інституту. На даний час директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, завідуючий кафедрою ме­неджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська по­літехніка».

Доктор економічних наук. Професор. Академік Академії підприємництва та менедж­менту України, Транспортної академії України, Академії економічних наук України, Української академії наук.

Член Консультативної ради при голові Львівської обласної державної адміністрації, член економічної ради при голові м. Львів, завідував сектором економіки Західного наукового центру Національної академії наук України. Член фахових рад з напрямків «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», голова секції з менеджменту зовнішньо­економічної та антимонопольної діяльності науково-методичної комісії МОН України; заступник голови експертної комісії з менеджменту та торгівлі ДАК України. Внесений до українського бібліографічного щорічника «Імена України» (2001), зарахований до Асоціації вчених «Еліта економічної науки Львова».

Наукова діяльність О.Є. Кузьміна присвячена проблемам розвитку менеджменту в Україні, удосконаленню інвестиційної та інноваційної діяльності. Опубліковано близько 700 наукових праць, у тому числі 22 монографії, 162 методичних розробки, 30 навчальних посібників, 7 підручників, а також сотні виступів на загальнодержавних і міжнародних конференціях.

Відмінник освіти України. Заслужений працівник народної освіти України. Нагоро­джений нагрудними знаками «Петро Могила», «15 років збройних сил України».