2010
В И Щ А

О С В І Т А

Бобало Юрій Ярославович


Народився 23 липня 1945 року в с. Дунаїв Перемишлянського району Львівської області. Випускник радіотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту (1973). Аспірант Москов­ського авіаційного інституту ім. С. Орджонікідзе (1980-1983). Кандидат технічних наук (1985). Професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань (2004). Заступник проректора з наукової роботи (1986-2004), проректор з наукової роботи (2004-2005), перший проректор Національного університету «Львівська політехніка» (2005-2007). З 2007 року ректор Національного університету «Львівська політехніка».

За активного сприяння Ю.Я. Бобала в університеті реалізується курс на підви­щення якості освіти та її відповідності європейським нормам, створюються умови для мобільності студентів і викладачів в Україні та за її межами, проводиться узгодження вітчизняних наукових ступенів з європейськими, розроблення та запровадження дієвої системи здобуття освіти протягом життя.

За підтримки ректора при Львівській політехніці створено науково-навчальний центр ЗНЦ НАН України та МОН України з правами Відділення цільової підготовки, активно діють науково-навчальні комплекси, започатковано створення університет­ського дослідного центру фундаментальних досліджень із залученням унікального обладнання установ НАН України.

Відмінник освіти України (2004). Заслужений працівник освіти України (2006). Наго­роджений Грамотою Верховної Ради України (2004), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2001), нагрудним знаком «Петро Могила» (2005).

Автор понад 130 друкованих праць, серед яких:

  • «Системний аналіз якості виробництва прецизійної радіоелектронної апаратури», моно­графія (1996);
  • «Основи надійності радіоелектронних пристроїв», навчальний посібник (1998);
  • «Основи теорії електронних кіл», підручник (2006).