2010
В И Щ А

О С В І Т А

Азаров Олексій Дмитрович


Народився 23 квітня 1950 року в м. Сичівка Смолен­ської області.

Закінчив Таганрозький радіотехнічний інститут (1972). З 1977 року працює у Вінницькому націо­нальному технічному університеті, де пройшов шлях від асистента до директора Інсти­туту інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, завідуючого кафедрою об­числювальної техніки. Кандидат наук (1980), доктор (1995), професор (1998).

Відомий фахівець у галузі проектування високоточних швидкодіючих аналого-цифрових і цифро-аналогових перетворювачів з ваговою надлишковістю. Голова спе­ціалізованої вченої ради і член ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при Вінницькому національному технічному університеті. Головний редактор міжнародно­го науково-технічного журналу «Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія», член редколегії наукового журналу «Вісник Вінницького політехнічного інституту».

Заступник голів оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади з програмуван­ня, щорічного Вінницького обласного конкурсу з WEB-дизайну, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Інформатика і кібернетика». Член науково-методичної комісії МОН України з напряму «Інформаційна безпека».

Відмінник освіти України. Заслужений працівник освіти України (2007). Нагородже­ний Грамотою Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства осві­ти і науки України, Грамотою департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України.

Автор понад 280 наукових і науково-методичних праць, зокрема:

  • «Основи теорії аналого-цифрового перетворення на основі надлишкових позиційних систем числення», монографія (2004);
  • «Обчислювальні АЦП і ЦАП, що самокалібруються, для систем цифрового обробляння ана­логових сигналів», монографія (2006);
  • «Конвеєрні аналого-цифрові перетворювачі з ваговою надлишковістю», монографія (2006).