2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Пасіхов Юрій Якович


Народився 28 квітня 1956 року в м. Козятин Він­ницької області.

Випускник Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1977). З 1975 року працює вчителем Вінницької школи № 17 (нині — фізико-математична гімназія № 17).

Досвідчений висококваліфікований спеціаліст, досконало володіє методикою викла­дання фізики та інформатики. Ефективно використовує нестандартні форми органі­зації навчальної діяльності учнів. За його ініціативи та безпосередньої участі в гімна­зії створено сучасну базу з інформатики, у 10—11 класах введено поглиблене вивчення курсу інформатики, з 1996 року діє повнофункціональний вузол комп'ютерної мережі Інтернет.

Комп'ютерні навчальні програми, розроблені учнями Ю.Я. Пасіхова, включено до галузевого фонду алгоритмів і програм Міністерства освіти і науки України. З 2007 ро­ку він керівник лабораторії з інформаційних та комунікаційних технологій фізико-математичної гімназії № 17. Вихователь неодноразових переможців Всеукраїнських олімпіад, учасників і призерів Міжнародних олімпіад з фізики та інформатики.

Автор публікацій у всеукраїнських фахових виданнях з фізики та інформатики, неодноразовий доповідач на міжнародних та всеукраїнських наукових конференці­ях. Ініціатор проведення в Україні учнівських олімпіад з використанням можливос­тей Інтернету.

Обирався головою обласної організації Творчої спілки вчителів України. Співзасновник громадської організації «Педагогічний клуб "Сяйво"».

Відмінник народної освіти УРСР (1982). Нагороджений золотими медалями ВДНГ СРСР і УРСР за розробку власної моделі комп'ютера (1985). Лауреат Державної пре­мії СРСР ім. Н.К. Крупської в галузі освіти (1987). Заслужений вчитель України (1994). Соросівський учитель (1995, 1997). Має відзнаку журналу «Світ фізики» за популяри­зацію фізики в Україні (2005). У 2006 році нагороджений нагрудним знаком Міністер­ства освіти і науки України «Василь Сухомлинський» і став переможцем конкурсу АПН «Учитель-новатор». Має Почесну відзнаку Вінницького міського голови.