2010
П Р О Ф Е С І Й Н О - Т Е Х Н І Ч Н А

О С В І Т А

Веселов Микола Миколайович


Народився 6 листопада 1952 року в с. Афанасове Нейського району Костромської області.

Закінчив Московський інститут інженерів заліз­ничного транспорту за спеціальністю будівництво залізниць, колій та колійного сполучення (1975). Розпочинав трудову діяльність май­стром виробничого навчання, працював заступником директора, директором Сімфе­ропольського професійно-технічного училища № 4. З 1994 року заступник міністра освіти і науки АР Крим, начальник управління професійно-технічної освіти Міністер­ства освіти і науки АР Крим.

Під керівництвом М.М. Веселова перепрофільовано 16 %, реорганізовано 62 % професійно-технічних навчальних закладів АР Крим. Створено професійно-технічні навчальні заклади з різнорівневою підготовкою з напрямків: будівництво, промисловість, сфера послуг, сільське господарство. У 80 % з них введено нові види професійної підготовки: курсова підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка. Професійні ліцеї здійснюють допрофесійну підготовку учнів старших класів загальноосвітніх на­вчальних закладів. Розроблено проекти нових державних стандартів професійно-технічної освіти з 11 професій. Підготовлено умови до апробації державних стандартів з 50 професій.

Член Республіканської атестаційної комісії педагогічних працівників.

Заслужений працівник освіти АР Крим (2000), Заслужений працівник освіти Укра­їни (2006). Нагороджений нагрудними знаками: «Відмінник освіти України» (2002), «А.С. Макаренко» (2007).