2010
В И Щ А

О С В І Т А

Багров Микола Васильович


Народився 26 жовтня 1937 року в с. Новотроїцьке Херсонської області.

Після закінчення Кримського державного педа­гогічного інституту (1959) учитель Багеровської се­редньої школи Ленінського району Кримської області. Асистент, старший викладач, до­цент кафедри економічної географії Кримського державного педагогічного інституту (1963-1970). 3 1970 по 1990 рік на керівних посадах у партійних установах і державних закладах. Голова Верховної Ради Криму (1990-1994). Проректор з перспективного розвитку (1994-1997), проректор з наукової роботи (1997-1999), завідуючий кафед­рою економічної і соціальної географії Сімферопольського державного університе­ту (1999). З 1999 року ректор Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

За ініціативи М.В. Багрова університет перейменовано на Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, створено кафедру «ЮНЕСКО», науково-дослідний центр технологій сталого розвитку. За його керівництва ВНЗ отримав і реконструював новий навчальний корпус, було закладено ботанічний сад, створено зоологічний музей.

Член Національного комітету географів України, вченої ради Українського географічного товариства. Керівник Ради ректорів ВНЗ Криму, Кримського наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки України.

Доктор географічних наук, професор, академік НАН України. Заслужений працівник освіти України (1997). Лауреат Державної премії України (2004). Нагороджений орденами «Знак Пошани» (1976), Трудового Червоного Прапора (1981), «За заслу­ги» III ступеня (1999), князя Ярослава Мудрого V ступеня (2002), «L’Ordre des Palmes academiques» (Франція, 2006). Герой України (2007).

Автор понад 200 наукових публікацій, серед яких:

  • «Крым: время надежд и тревог» (1995);
  • «Принципы концепции рекреационного развития Крыма» (1997);
  • «Проблеми Криму та шляхи їх вирішення» (1999);
  • «Землезнавство», у співавторстві (2000);
  • «Региональная геополитика устойчивого развития» (2002).