2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Герасименко Валентина Дмитрівна


Народилася 5 квітня 1947 року в м. Полтава. Закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка (1970).

З 1970 року працює вчителем біології та хімії Полтавської середньої школи (з 1991 року гімназія) № 9.

В.Д. Герасименко вдало застосовує інноваційні форми і методи проведення уроків: ділові ігри, роботу в малих групах культурної комунікації, алгоритми при розв'язанні задач; розробила систему різнорівневих завдань з біології, набір матриць для контролю знань з біології; забезпечує інтегрований підхід до вивчення природничих дисциплін, практичну спрямованість добору задач з генетики.

Педагог працює над темою «Розвиток миследіяльності учнів і варіативність методів проведення уроків біології в гімназії». Розробила авторські програми та посібник для курсів за вибором «Фітотерапія», «Біологія в кросвордах», друкується в періодичних виданнях. Проводить майстер-класи для вчителів міста, області. Як класний керівник працює за принципом «Школи радості».

Серед учнів В.Д. Герасименко є переможці міських та обласних олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт членів МАН.

Спеціаліст вищої категорії. Вчитель-методист. Відмінник народної освіти УРСР (1984). Заслужений вчитель України (1994). Неодноразово нагороджувалася Почес­ними грамотами Міністерства освіти і науки України, Полтавської облдержадміні­страції, обласного та міського відділів освіти.