2010
В И Щ А

О С В І Т А

Акмаєв Анатолій Ісайович


Народився 26 березня 1953 року в м. Стаханов Ворошиловградської області.

Закінчив Комунарський гірничо-металургійний інститут (1975).

Аспірант (1975—1978); молодший, старший науковий співробітник, асистент, доцент (1978—1991); завідуючий кафедрою (з 1991); декан (з 1988) економічного факультету; перший проректор (2003—2005), ректор (з 2005) Донбаського державного технічного університету.

Ініціатор і безпосередній керівник перетворення Донбаського гірничо-металур­гійного інституту в Донбаський державний технічний університет.

Майбутнє університету А. І. Акмаєв пов'язує з підготовкою висококваліфікованих науково-технічних і педагогічних кадрів. Він створив і очолює наукову школу. Коло наукових інтересів педагога складають питання підвищення ефективності праці та вдосконалення діяльності вуглевидобувних підприємств.

Кандидат економічних наук (1980). Доктор економічних наук (1992), професор (1996). Академік Академії економічних наук України (1998).

Автор 125 наукових праць, зокрема 7 монографій і навчальних посібників. Підго­тував 11 кандидатів економічних наук. Його ім'я як видатного вченого вміщено в «Енци­клопедії сучасної України».

Заслужений працівник освіти України (2001).