2010
В И Щ А

О С В І Т А

Ковальов Олександр Єгорович


Народився 3 вересня 1948 року в с. Горки Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1973 році закінчив художньо-графічний факуль­тет Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського.

У 1973 році розпочав свою трудову діяльність у Глухівському педагогічному інституті (нині Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка). Працював на посадах викладача, старшого завідуючого кафедрою естетичного виховання, з 2000 року — доцент кафедри педагогічної творчості.

О.Є. Ковальов вивчає напрямки розвитку українського народного декоративно-прикладного мистецтва. Ним зібрано багатий матеріал щодо народної вишивки, кера­міки, писанкового розпису, різьблення по дереву. На матеріалах досліджень педагога розроблено проект і створено регіональний науково-методичний центр етнографії декоративно-прикладного мистецтва Сіверщини.

О.Є. Ковальов — учасник багатьох художніх виставок Національної спілки худож­ників України. Призначався членом журі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 1999» у номінації «Образотворче мистецтво», виставки «Нові імена України».

У 1998 році О.Є. Ковальову присвоєно вчене звання доцента.

Відмінник народної освіти УРСР (1984). Заслужений працівник народної освіти України (1998). Нагороджений Почесною грамотою Президії Українського фонду куль­тури (2004).

Автор понад 30 наукових праць і навчальних посібників, рекомендованих Міністер­ством освіти і науки України, зокрема:

  • «Методика викладання декоративного мистецтва у початковій школі» (1998);
  • «Декоративно-прикладне мистецтво в школі. 1-7класи» (2007).