2010
В И Щ А

О С В І Т А

Марчук Микола Михайлович


Народився 13 грудня 1957 року в м. Дубно Рівнен­ської області.

По закінченні в 1980 році механічного факультету Українського інституту інженерів водного госпо­дарства за спеціальністю механізація гідромеліоративних робіт почав працювати в цьому ВНЗ: інженер науково-дослідного сектору, асистент, старший викладач, доцент кафедри автомобілів, автомобільного господарства і технології металів (1980-1986), з 1986 року завідуючий кафедрою автомобілів, автомобільного господарства і технології металів УІІВГ. З 2003 року декан механіко-енергетичного факультету УДУВГП (нині На­ціональний університет водного господарства та природокористування).

М.М. Марчук доклав значних зусиль для відкриття в навчальному закладі спеціаль­ностей: «Автомобілі та автомобільне господарство», «Організація автомобільних пере­везень і управління на транспорті» та створення Центру підготовки та перепідготовки водіїв.

Кандидат технічних наук. Професор (2001).

Відмінник освіти України. Заслужений працівник освіти України (2007).

Автор низки наукових праць, свідоцтв, дипломів, патентів, зокрема:

  • «Технічна експлуатація автомобіля», навчальний посібник для студентів ВНЗ (1999);
  • «Організація автомобільних перевезень, дорожні умови та безпека руху», навчальний посібник для студентів ВНЗ, у співавторстві (2008).
  • «Приспособление для восстановления подшипников», авторське свідоцтво (1988);
  • «Зажим универсальный», авторське свідоцтво (1990);
  • «Підвіска колеса транспортного засобу», патент на винахід, у співавторстві (2004, 2005);
  • «Пристрій для рідинного охолодження гільзи двигуна внутрішнього згорання», патент на винахід, у співавторстві (2006).