2010
В И Щ А

О С В І Т А

Черняга Петро Гервазійович


Народився 24 жовтня 1946 року в с. Кугаївці Чемеровецького району Хмельницької області.

У 1969 році закінчив геодезичний факультет

Львівського політехнічного інституту.

Старший лаборант кафедри космічної геодезії ЛПІ (1969-1970), аспірант ЛПІ (1970­1973). З 1973 по 1987 рік асистент, старший викладач, доцент кафедри інженерної геодезії Українського інституту інженерів водного господарства (нині Національний університет водного господарства та природокористування) м. Рівне. З 1987 року завідуючий кафедрою інженерної геодезії, на базі якої в 2002 році створено кафедру землеустрою, геодезії та геоінформатики. З 2003 року декан факультету землеустрою та геоінформатики НУВГП.

Кандидат технічних наук (1978), доцент (1982), доктор технічних наук (2000), професор (2002), академік Академії будівництва України.

Учасник Європейських геофізичних з'їздів (м. Відень — 1997; м. Ніцца — 1998; м. Гаага — 1999; Польща — 1997, 1998, 1999; Хорватія — 2001; м. Алушта — з 1998 року щорічно).

У 1998 році П.Г. Черняга відкрив галузеву (Держкомзем) науково-дослідну лабора­торію геодинаміки та геоінформатики при кафедрі землеустрою, геодезії та геоінформатики. Ініціатор відкриття в університеті спеціальностей: «Землевпорядкування та кадастр» (1992), «Геоінформаційні системи і технології» (2001).

П.Г. Черняга обирався депутатом міської ради (1990-1994), Рівненської обласної ради. Член редакційних колегій шести фахових науково-технічних збірників, член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій при Київському націо­нальному університеті будівництва та архітектури, експерт ВАК України, член Президії навчально-методичної комісії з напряму «Геодезія, картографія та землевпорядку­вання», комісії з розробки стандартів освіти з цього ж напряму.

Відмінник освіти України. Заслужений працівник освіти України. Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Держкомзему, Рівненської обласної державної адміністрації. Почесний землевпорядник України. Почесний геодезист України.